Nowoczesne rozwiązania dla klientów indywidualnych i instytuchonalnych.
Inteligentna Sieć Domowa (ISD)

W ramach projektu 100 gospodarstw domowych w Toruniu otrzyma zestawy ISD umożliwiające m.in.:

Pomiar zużycia energii dla indywidualnych urządzeń.
Zdalne sterowanie urządzeń oraz monitoring ich stanu.
Definiowanie sekwencji zdarzeń
Automatyczne wyłączanie urządzeń
Obsługę za pomocą komputera i smartfonu

Zestawy – przeznaczone do samodzielnej instalacji – zawierać będą:

Centralkę – serce systemu ISD. Zawiera specjalne oprogramowanie, dzięki któremu można sterować urządzeniami, oglądać zużycie energii oraz konfigurować system.

Smart Plug – inteligentne gniazdo. Specjalna przejściówka wkładana do gniazda elektrycznego, do której podłącza się urządzenia w ramach ISD. Umożliwia ona sterowanie urządzeniami oraz wykonywanie pomiarów mocy czynnej prądu i zużycia energii.

Czujnik otwarcia drzwi/okna – czujnik magnetyczny służący do sygnalizacji otwarcia lub zamknięcia okien, drzwi i bram garażowych. Może być wykorzystany jako element systemu bezpieczeństwa.

Czujnik ruchu – zasilany bateryjnie czujnik, który oprócz funkcji detekcji ruchu posiada także możliwość informowania o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu oraz o poziomie natężenia światła.

Po zakończeniu testów, infrastruktura ISD stanie się własnością uczestników badania.

System Zarządzania Energią

W 10 obiektach instytucjonalnych odbiorców energii elektrycznej zainstalowany zostanie System Zarządzania Energią, umożliwiający monitorowanie i analizę zużycia energii elektrycznej. U klientów tych zostaną zainicjowane dwie akcje Programu Odpowiedzi Popytu, polegające na czasowym obniżeniu wielkości pobieraniu energii elektrycznej. Utrzymanie niższego poziomu mocy może potrwać maksymalnie do 2 godziny.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej