O projekcie

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA”, znany pod nazwą „SmartToruń”, obejmuje stworzenie Inteligentnej Sieci Energetycznej na terenie Torunia i sąsiadujących gmin

Projekt „Smart Toruń” obejmuje rozwój aplikacji do komunikacji z licznikami zdalnego odczytu oraz przygotowanie specjalnych systemów informatycznych do obsługi i zarządzania siecią. W miejscowości Wygoda, w gminie Czernikowo, na terenie 7,7 ha wybudowana zostanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy szczytowej – 4 MW. W gminie Chełmża powstanie inteligentna sieć oświetleniowa z zastosowaniem energooszczędnych lamp. Do jej obsługi zaprojektowane zostanie specjalne oprogramowanie, które będzie połączone z dotychczasowymi systemami. Dzięki Smart Toruń zostaną także opracowane i przetestowane nowe produkty i taryfy dla Klientów. Projekt oznacza także mniejszą emisję CO2. Spodziewanym efektem ekologicznym jest ograniczenie lub uniknięcie emisji aż 8901,01 Mg dwutlenku węgla rocznie, dla porównania średnia roczna emisja CO2 w Polsce na osobę to 8,6 Mg.

Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Energa-Operator, ponadto w jego skład wchodzą: Energa-Obrót, Energa Wytwarzanie i Energa Oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji to 81,6 mln zł, z czego ponad 19,5 mln pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej