Modernizacja sieci energetycznej

W ramach tego zadania zainstalowanych zostanie 92 600 liczników zdalnego odczytu, tzw. AMI. Zadanie obejmuje również rozwój aplikacji do komunikacji z licznikami zdalnego odczytu oraz przygotowanie specjalnych systemów informatycznych do obsługi i zarządzania siecią. Aplikacja oraz system informatyczny budowany w ramach projektu Smart Toruń to narzędzia, które nie będą bezpośrednio widoczne dla klientów – będą stanowiły zaplecze całego systemu liczników zdalnego odczytu. Natomiast dadzą wiele cennych informacji, które trafią do klientów. Chodzi tu szczególnie o poprawę jakości dostaw energii a także lepszą informację o przerwach w dostawach energii i maksymalne skrócenie trwania tych przerw.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej