Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia odbyła się w gminie Chełmża. Wymienionych zostało 271 opraw oświetleniowych oraz 14 szafek sterująco zasilających, które są własnością Energa Oświetlenie. Nowe lampy działają w technologii LED. Zakładając roczny czas pracy obu rodzajów lamp LED (4080 godzin) oraz korzyści związane z wprowadzeniem zdalnego systemu sterowania, zużycie energii oświetlenia zmniejszy się ponad połowę (z 192,1 MWh do 83,7 MWh). W wyniku modernizacji źródeł i opraw oświetlenia ulicznego zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o 48 proc. Teleinformatyczny system sterowania i zarządzania umożliwi uzyskanie dodatkowych 15 proc. oszczędności. Oświetlenie będzie sterowane dzięki wykorzystaniu sieci GSM. Dzięki temu możliwe będzie zdalne zarządzanie (zaprogramowanie czasu włączenia, redukcja strumienia świetlnego) oraz bieżące zbieranie informacji o zużywanej energii i usterkach. Wszystkie dane zapisywane są w bazie danych oraz odczytywane online poprzez stronę www przez operatora systemu. Zebrane dane pozwalają na bardzo dokładne określenie zużycia energii dla każdej z opraw, usterek i innych danych pomocnych w bieżącej eksploatacji sieci oświetleniowej.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej