Farma fotowoltaiczna

Elektrownia fotowoltaiczna powstała w gminie Czernikowo na obszarze o powierzchni ok. 7,7 ha. Farma to łącznie ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych, które po przyłączeniu do sieci elektrycznej dadzą – 3,84 MW mocy rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 1 600 przeciętnych gospodarstw domowych. Instalacja ta będąca odnawialnym źródłem energii jest przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż podczas generacji energii elektrycznej nie zanieczyszcza powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. Elektrownia została uruchomiona w drugim kwartale 2015 r.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej