Obszary projektu
...
Zarządzanie Energią
Przetestowanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii elektrycznej.
...
Modernizacja sieci energetycznej
Automatyzacja sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI z systemem przetwarzania danych.
...
Farma fotowoltaiczna
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 4 MW w miejscowości Wygoda w gminie Czernikowo.
...
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Montaż inteligentnego oświetlenia ulicznego działającego w technologii LED w gminie Chełmża.
O projekcie
Obszar realizacji

– Przedsięwzięcie realizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim na na terenach gmin: Czernikowo, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Zbójno, Radomin, Golub Dobrzyń, Ciechocin, Kikół i Toruń.

Planowany efekt ekologiczny

– Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 8901,01 Mg CO2 rocznie.
– Zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 6681,13 MWh rocznie.
– Produkcja energii elektrycznej w wysokości 3320 MWh rocznie.

Inteligentne Sieci Energetyczne

Inteligentne sieci energetyczne (ISE, ang. Smart grid) – to systemy energetyczne integrujące działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Interaktywne i elastyczne systemy smart grid umożliwiające dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą m.in. punktów pomiarowych i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach zwiększają niezawodność i efektywność dostaw energii oraz wydajności operacyjnej sieci, rozszerzają zakres pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz zakres zarządzania nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci.

Projekt „SmartToruń” obejmuje stworzenie Inteligentnej Sieci Energetycznej na terenie Torunia i sąsiadujących gmin.

Konsorcjium
Energa Operator

Jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Lider projektu Smart Toruń. W projekcie odpowiada za modernizację sieci elektroenergetycznej.

Energa Wytwarzanie

W ramach projektu Spółka realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej „PV Czernikowo.”

Energa Obrót

W projekcie Spółka odpowiada za opracowanie i przetestowanie nowych produktów i rozwiązań dla klientów.

Energa Oświetlenie

W projekcie Smart Toruń Spółka przeprowadza modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Chełmża.

Projekt „Smart Toruń – pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej