Slide background  

system_icon_homepageZielona energia

Wizualizacja danych o energii elektrycznej produkowanej przez Twoje Odnawialne Źródło Energii

Slide background  

system_icon_homepageEnergia w domu

Inteligentna Sieć Domowa to innowacyjny system do zarządzania odbiornikami energii elektrycznej w Twoim domu.

Slide background  

system_icon_homepageEnergia w firmie

System Zarządzania Zasobami Energetycznymi to nowoczesny sposób zarządzania energią w Twojej firmie


Obszary projektu

system_icon_homepage Zarządzanie energią
system_icon_homepage
Przetestowanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii elektrycznej.
system_icon_homepage Dowiedz się więcej
system_icon_homepage Modernizacja sieci energetycznej
system_icon_homepage
Automatyzacja sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI z systemem przetwarzania danych.
system_icon_homepage Dowiedz się więcej
system_icon_homepage Farma
fotowoltaiczna
system_icon_homepage
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 4 MW w miejscowości Wygoda w gminie Czernikowo.
system_icon_homepage Dowiedz się więcej
system_icon_homepage Modernizacja oświetlenia ulicznego
system_icon_homepage
Montaż inteligentnego oświetlenia ulicznego działającego w technologii LED w gminie Chełmża.
 
system_icon_homepage Dowiedz się więcej

O projekcie

system_icon_homepage

system_icon_homepage
Obszar realizacji

– Przedsięwzięcie realizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim na na terenach gmin: Czernikowo, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Zbójno, Radomin, Golub Dobrzyń, Ciechocin, Kikół i Toruń

system_icon_homepage
Planowany efekt ekologiczny

– Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 8901,01 Mg CO2 rocznie
– Zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 6681,13 MWh rocznie
– Produkcja energii elektrycznej w wysokości 3320 MWh rocznie

Inteligentne Sieci Energetyczne

system_icon_homepage

Inteligentne sieci energetyczne (ISE, ang. Smart grid) – to systemy energetyczne integrujące działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Interaktywne i elastyczne systemy smart grid umożliwiające dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą m.in. punktów pomiarowych i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach zwiększają niezawodność i efektywność dostaw energii oraz wydajności operacyjnej sieci, rozszerzają zakres pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz zakres zarządzania nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci.

Projekt „SmartToruń” obejmuje stworzenie Inteligentnej Sieci Energetycznej na terenie Torunia i sąsiadujących gmin.


Konsorcjum

system_icon_homepage
Energa Operator

Jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Lider projektu Smart Toruń. W projekcie odpowiada za modernizację sieci elektroenergetycznej.

system_icon_homepage Przejdź do strony Energa Operator
system_icon_homepage
Energa Obrót

W projekcie Spółka odpowiada za opracowanie i przetestowanie nowych produktów i rozwiązań dla klientów.
 

system_icon_homepage Przejdź do strony Energa Obrót
system_icon_homepage
Energa Wytwarzanie

W ramach projektu Spółka realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej „PV Czernikowo.”
 

system_icon_homepage Przejdź do strony Energa Wytwarzanie
system_icon_homepage
Energa Oświetlenie

W projekcie Smart Toruń Spółka przeprowadza modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Chełmża.

system_icon_homepage Przejdź do strony Energa Oświetlenie